CHRISTIANAPOL

Niezbędne informacje dla pracowników firmy

http://www.kancelariaww.pl/?p=539

Kancelaria

Zespół Kancelarii podejmuje obsługę prawną w szerokim zakresie przedmiotowym, począwszy od prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy, aż po prawo administracyjne i podatkowe.

więcej

Wynagrodzenie

Kancelaria na pierwszym miejscu stawia dobro Klienta, dokładając najwyższej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.
więcej

Nasi Klienci

Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i prawne we wszelkiego rodzaju sporach…
więcej

Newsy!

Podążając za zmieniającą się rzeczywistością, na bieżąco komentujemy zmiany i nowości w prawie i nie tylko…

więcej

O Kancelari Doradcy Prawnego Wojciech Walczak

     Doradca prawny Wojciech Walczak jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od samego początku funkcjonuje na rynku usług prawniczych, skutecznie zdobywając bogate doświadczenie, pozwalające na wszechstronną obsługę Klienta. Indywidualne podejście, oparte na wzajemnym zaufaniu i daleko idącej poufności sprawiają, że Kancelarii zaufało już wiele osób.

    Przedmiotem działalności Kancelarii jest szeroko pojęta obsługa prawna przedsiębiorców, ale prowadzenie swoich spraw powierzają Kancelarii również osoby fizyczne i osoby prawne nie prowadzące działalności gospodarczej. Kancelaria zajmuje się także szeroko rozumianą windykacją należności polegającą w szczególności na pozyskiwaniu szczegółowych informacji o dłużnikach, negocjowaniu i monitorowaniu spłaty zadłużenia oraz polubownym rozwiązywaniu powstałych sporów, jak również współdziałaniu z komornikami sądowymi na rzecz skutecznej egzekucji.

     Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji na terytorium całego kraju. Reprezentacja obejmuje wszystkie czynności związane ze wszczęciem i prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych, takie jak sporządzanie wszelkich niezbędnych pism procesowych i udział w rozprawach. Kancelaria prowadzi sprawy w postępowaniu polubownym pozasądowym, sądowym, polubownym przedegzekucyjnym oraz egzekucyjnym, bez względu, co należy podkreślić, na ich wielkość i skalę trudności. Duży nacisk Kancelaria kładzie również na doradztwo i opiniowanie dokumentów czy umów przedstawianych przez Klienta, co niejednokrotnie pozwala uniknąć ewentualnych komplikacji w późniejszym stosowaniu prawa, nawiązywaniu i kreowaniu stosunków gospodarczych.

     Zespół Kancelarii podejmuje obsługę prawną w szerokim zakresie przedmiotowym, począwszy od prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy, aż po prawo administracyjne i podatkowe. Wysoce wykwalifikowany zespół współpracowników oraz nowoczesne środki techniczne umożliwiają Kancelarii elastyczne dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb Klienta. Z usług Kancelarii korzystały lub korzystają znane na rynkach europejskich oraz na rynku polskim przedsiębiorstwa, którym Kancelaria doradza, ale i reprezentuje we wszelkiego typu postępowaniach.